Ander gedrag.

Als we met klanten praten over wat er nodig is horen we vaak: medewerkers moeten beter samenwerken, meer initiatief nemen of eigenaarschap vertonen. En ook: managers moeten dit met de mensen beter voor elkaar krijgen. Kortom, er is overal ander gedrag nodig in onze organisatie.

Eddies aanpak is:
 • In kaart brengen wat de achtergrond is van het huidige gedrag. Waarom is dit het dominante gedrag in de organisatie en welke krachten houden het in stand?
 • De status vaststellen op de vier succesfactoren voor gedragsverandering:
  • 1)
   Mensen begrijpen waarom
  • 2)
   Mensen zien voorbeeldgedrag bij leider
  • 3)
   Benodigde kennis en vaardigheid zijn aanwezig
  • 4)
   Systemen en structuren werken mee
 • Advies geven over aanpak en eerste stappen om te komen tot het gewenste gedrag.
 • De gekozen aanpak uitvoeren, monitoren, bijstellen en evalueren.
Sluiten